KOTLE NA TUHÁ PALIVA

    Proč automatický kotel?Poptávka po automatických kotlích na pevná paliva roste. Důvodem jsou dotace na kotle, zpřísňování emisních norem i neochota uživatelů chodit často doplňovat palivo.
Automatické kotle umožnují vytápění a ohřev teplé vody pevnými palivy a zároveň nabízejí komfort srovnatelný s plynovými nebo elektrickými kotli. Na rozdíl od kotlů
s ručním přikládáním spalují s vyšší účinností, tedy úsporněji k životnímu prostředí i peněžence uživatele.

Pevná paliva mají na trhu stále své místo, uživatelé ale požadují komfortní obsluhu i při tomto typu vytápění. Automatický kotel vyžaduje v topné sezóně doplnění paliva do zásobníku zhruba jednou za 3-5 dní a mimo sezónu stačí přiložit cca jednou za 1-2 týdny. Nový kotel si můžete vybrat např. od značky TOPMAX  www.topmax.eu, kde Vám ochotně poradí.


Co je emisní třída?


Emisní třída dle ČSN EN 303-5 je kotli přiřazena na základě výsledků spalovacích a dalších zkoušek před uvedením na trh a udává jeho technologickou vyspělost. Nejvyšší stupeň je 5., nejnižší 1. Vedle tvorby škodlivých emisí se posuzuje i účinnost, bezpečnost a efektivita. Čím vyšší číslo emisní třídy, tím lepší výsledky a lepší kotel.

Emisní třída tedy vypovídá o tom, do jakého limitu emisí a do jaké maximální účinnosti se kotel vešel za ideálních podmínek ve zkušebně. Jeho reálné emise však může při provozu ovlivňovat instalace, údržba nebo kvalita paliva.

A jak zjistíte, které emisní třídě kotel odpovídá? Emisní třída kotle musí být uvedena v technické dokumentaci.


Co musí splnit nový kotel na tuhá paliva po roce 2020?


Se zvyšujícím se tlakem na minimalizaci emisí znečišťujících látek a maximalizaci míry využití energie paliva, výrobci malých spalovacích zařízení inovují své produkty.
V oblasti ústředního vytápění je možné sledovat trend směřující k automatickým a zplyňovacím kotlům.

Tyto typy kotlů představují to nejlepší, co je v současné době na trhu k dispozici v oblasti spalování tuhých paliv v domácnostech. Přestože některé zplyňovací kotle umožňují spalovat také uhlí, je dominantním palivem pro tento typ spalovacího zařízení kusové dřevo a částečně brikety (bio a uhelné). Automatické kotle se zaměřují na spalování pelet a tříděného uhlí. V oblasti lokálního vytápění vývoj směřuje k automatickým kamnům a zároveň k modernizaci krbových vložek, krbových
a kachlových kamen.

Uživatele malých spalovacích zařízení na tuhá paliva většinou více než produkce emisí znečišťujících látek zajímá míra využití energie paliva a s ní související palivové náklady. Základní požadavky na malá spalovací zařízení jsou definovány evropskými technickými normami a příslušnými národními předpisy.  Od 1. 1. 2020 musí každý výrobce či dovozce kotlů splnit směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES o Ekodesignu kotlů.

Novela zákona o ochraně ovzduší radikálně mění podmínky provozování domácích kotlů na tuhá paliva. O tom jaký kotel koupit a jak ekologicky a přitom levně topit nás může přesvědčit šikovný prodejce, ve výsledku je však konečné rozhodnutí a zodpovědnost na každém z nás. Zde najdete výtah platné legislativy, který je dobré při výběru nového zdroje tepla (kotle) znát.

Vyznat se v měnící se legislativě není snadné pro odborníky z oboru, natož pro běžného uživatele.


Přehled povinností


V České republice je v platnosti nová zákonná povinnost ochrany ovzduší.

   Od roku 2014 platí zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy.

   Od roku 2017 platí povinnost předložit revizi kotle (první kontrola byla povinná do konce roku 2016 a dále každé 2 roky.

   Od roku 2018 platí zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy.

   Od roku 2020 platí zákaz prodeje kotlů 4. a 5. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle splňující požadavky EKODESIGN).

   Od září 2022 zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy.

Pozor, někdy bývá mylně zaměňován pojem 5. třída a Ekodesign! Jedná se o 2 rozdílné soubory parametrů, kterých musí výrobek při certifikaci dosáhnout. Pro nové kotlíkové dotace je podstatné, aby výrobek dosáhl parametrů Ekodesignu. Kotel v 5. třídě dle ČSN EN 303-5:2012 nemusí automaticky dosáhnout Ekodesign (protože ten navíc měří hodnoty NOx).

Jaké palivo je vhodné pro Váš kotel?


Automatické kotle na tuhá paliva dnes obvykle umožňují použít více druhů paliv, čímž se nevystavujete riziku nedostatku daného druhu paliva na trhu nebo jeho zvýšené ceny.

Některé kotle umožňují kombinovaný provoz tzn. jak automatický režim, tak i ruční, takže uživatel není limitován.

Palivo pro automatický režim:  např. hnědé uhlí ořech2, dřevěné pelety (6 a 8 mm).

Palivo pro ruční režim: např. černé uhlí, hnědé uhlí, koks, uhelné brikety, dřevěné brikety, dřevo...

Pozn: Každý kotel má v návodu předepsané doporučené palivo.

 

NAKUPUJ PYTLOVANÉ UHLÍ