PALIVO DO KRBU ČI KAMEN

Bude mi Vaše palivo hořet v krbu či kamnech?

dodávají pouze ověřená a kvalitní paliva. Dejte si POZOR, na tzv. SUPER CENU, kdy nakoupíte na první pohled výhodně palivo, které má nízkou výhřevnost, vysoký obsah vody a již při dotyku se Vám rozpadá v ruce – s tím určitě nebudete při topení spokojeni.

Dřevěné brikety, válce a hnědouhelné brikety od mají nízký obsah vody, vysokou výhřevnost a spolehlivě hoří. Naše palivo Vás zahřeje, budete mít doma teplo a také radost z topení. 

Výhřevnost 18 - 19 MJ/kg
Obsah popela 0,2 - 0,5 %
Obsah vody 5 - 10 %
Výhřevnost 19 - 20 MJ/kg
Obsah popela 3,5 - 4,5 %
Obsah vody 18 - 19 %
Výhřevnost 19 - 20 MJ/kg
Obsah popela 3,5 - 4,5 %
Obsah vody 18 - 19 %

 


 

 

 

 

 

 

Dřevo jako hlavní zdroj tepla v domácnosti.

Neproschlé, surové dřevo má vysoký obsah původní vody (až 50 %) a tím i nízkou výhřevnost. Dřevo Vám tedy bude doutnat a rozhoří se postupně, až se voda vypaří.

Názorně Vám vliv vlhkosti dřeva na výhřevnost ukazuje tabulka 


* Dřevní hmota při přirozeném provětrávání po střechou sníží svůj obsah vody na 20% za jeden rok. Čerstvé dřevo má vlhkost kolem 50%.

Paramatry paliva.

Z kvalitních údajů o parametrech paliva zjistíte, kolik tepla je v něm obsaženo a kolik Vám z něho zbyde popela. Např. u uhelných briket máte vysokou výhřevnost, až 20 MJ/kg, a velmi nízký obsah popela, okolo 3,5 %, díky tomu skvěle, spolehlivě a dlouze hoří v krbu i kamnech.
Tímto uhelné brikety předčí i dřevěné palivo.

V Německu, kde se uhelné brikety vyrábějí, i v dalších západních zemích, kde s nimi tradičně domácnosti topí, toto palivo spolehlivě díky kvalitativním vlastnostem, nahrazuje u nás tradiční dřevo.


Důležité pricipy správného topení.

Pokud jste nakoupili kvalitní palivo, pak už jen záleží, jaký krb máte a jak v něm topíte. Správné hoření paliva v krbu a využití výhřevnosti (tepla) v něm obsažené regulujete zejména tím:

  • jakou tepelnou soustavu ve své domácnosti využívate
  • kolik paliva do krbu vložíte  
  • jak regulujete přívod vzduch (kyslíku) k palivu (důležitý je i správný komín a jeho odtah)
     

Stručný přehled tepelných soustav.

• KRB nebo KRBOVÁ KAMNA, která mají přívod vzduchu přímo z místnosti kde topíte 
U tohoto typu krbů a krbových kamen můžete regulovat přívod vzduchu přímo z místnosti z které vytápíte. Sálavé teplo jde tedy přímo do místnosti a tím ji vytápí.
U otevřeného interiérovýhu krbu není možna tato regulace.


• HORKOVZDUŠNÝ KRB nebo HORKOZDUŠNÁ KRBOVÁ KAMNA s možností rozvodu tepla i do dalších místností

Na obrázku, viz níže, jsou názorně představena:

 horkovzdušná krbová kamna

 jejich přívod venkovního vzduchu
 jejich regulace vzduchu do topeniště

 jejich ovládání rozvodu
 jejich ovládaní tepla do místností

U takovýchto moderních krbových kamen jste schopní vše efektivně řídit a regulovat.

 


• HORKOVODNÍ KRB nebo HORKOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA s možností napojení na topnou soustavu v domě – radiátory
Na obrázku, viz níže, je názorně představen:
 horkovodní krb
 jeho regulace přívodu vzduchu do krbu
 jeho přívod vzduchu z venku
jeho vodní výměník důležitý pro přenos tepla z krbu nejen do místnosti, kde krb stojí, ale i do radiátorů v celém domě.

U takového moderního krbu jste schopní vše efektivně řídit a regulovat.

Moderní horkovzdušné a horkovodní krby a krbová kamna mají přívod vzduchu z venku (ne přímo z místnosti kde topíme) a současně s tím mají regulaci přívodu vzduchu do krbu. Kvalitní palivo pak v krbu hoří podle toho, kolik vzduchu pustíte do krbu a tím regulujete Váš požadavek na teplo v místnosti. 

Pokud zavřete přívod vzduchu do krbu  palivo bude hořet slabě – spíše budete jen udržovat oheň.

Pokud otevřete přívod vzduchu do krbu  palivo se opět rozhoří.

S kvalitním krbem, nebo krbovými kamny a kvalitním palivem od budete určitě spokojeni.

 

 

NAKOUPIT DŘEVĚNÉ BRIKETY

 

NAKOUPIT UHELNÉ BRIKETY