AUTOMATICKÉ BALENÍ UHLÍ


 

Pro zlepšení kvality výroby baleného uhlí jsme přistoupili 
k plně automatickému balení.

Výhodou této výroby pro zákazníky je:

  • Naprostá čistota výrobku – pytlů a balení
  • Dokonalé a rovnoměrné uložení pytlů a zafóliování 
  • Vrchním „zakrytování“ celé palety proti počasí (např. dešti)

Takto zabalené uhlí je v bílých pytlích o váze 25 kg. 

Každá paleta s uhlím je označena etiketou s druhem uhlí a návodem k uskladnění.