DOTACE NA UHLÍ

    Podmínky získání dotace na uhlí


  Pro přiznání první části odměny finanční podpory bylo nutné splnit všechny podmínky nejpozději do 31.12.2017, vč. správně vyplněné a doručené žádosti
o 1. část odměny. Tato žádost tak musela být společnosti Severočeské doly doručena do tohoto data. Více informací naleznete v podmínkách finanční podpory viz.
  
Žádost. Žadatel, který nesplnil první část odměny do 31.12.2017 již nemůže v roce 2018 o dotaci a nebo její část žádat.  


Každému spotřebiteli Bílinského nízkosirnatého uhlí, který v letech 2016-2017 vymění svůj starý kotel na fosilní paliva za nový kotel (nevztahuje se na „přestavby“) splňující parametry 3., 4. či 5. emisní třídy dle normy ČSN EN 303-5 s předepsaným palivem hnědé uhlí a současně zakoupí v našem e-shopu produkt Severočeských dolů a.s.
– tj. Bílinské hnědé uhlí v druhu ořech1 nebo ořech2, a to jednorázovým nákupem v minimálním objemu 3 tuny (4 palety), bude poskytnuta finanční podpora ve výši
3 000 Kč. 

Druhá část odměny, tedy další 3 000 Kč, bude poskytnuta tomu spotřebiteli, který zakoupí v následujícím kalendářním roce opět jednorázově min. 3 tuny Bílinského tříděného uhlí v našem e-shopu.

Podmínky projektu Finanční podpora od SD naleznete v žádosti   zde (Žádost je třeba vytisknout oboustranně).

K žádosti je nutné přiložit:

   kopie daňových dokladů o nákupu kotle a Bílinského uhlí 

   fotografii svého nového kotle napojeného na topnou soustavu

   Vše odešlete na Severočeské doly a.s., Odbor podpory obchodu, Ulice 5. května 213, 418 29 Bílina.

 

    Proč si pořídit nový kotel právě teď?V České republice je v platnosti nová zákonná povinnost ochrany ovzduší. 

   Od roku 2014 platí zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy.

   Od roku 2017 platí povinnost předložit revizi kotle (první kontrola byla povinná do konce roku 2016 a dále každé 2 roky).

   Od roku 2018 platí zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy.

   Od roku 2020 platí zákaz prodeje kotlů 4. a 5. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle splňující požadavky EKODESIGN).

   Od září 2022 zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy.