ODBĚR NOVINEK


Dotace na Bílinské uhlí z Ledvic 6.000 Kč


Podmínky získání dotace na uhlí


Upozornění:
Pro přiznání první části odměny finanční podpory bylo nutné splnit všechny podmínky nejpozději do 31.12.2017, vč. správně vyplněné a doručené žádosti o 1. část odměny. Tato žádost tak musela být společnosti Severočeské doly doručena do tohoto data. Více informací naleznete v podmínkách finanční podpory viz. 
Žádost.

Žadatel, který nesplnil první část odměny do 31.12.2017 již nemůže v roce 2018 o dotaci a nebo její část žádat.  

Každému spotřebiteli Bílinského nízkosirnatého uhlí, který v letech 2016-2017 vymění svůj starý kotel na fosilní paliva za nový kotel (nevztahuje se na „přestavby“) splňující parametry 3., 4. či 5. emisní třídy dle normy ČSN EN 303-5 s předepsaným palivem hnědé uhlí a současně zakoupí v našem e-shopu produkt Severočeských dolů a.s. – tj. Bílinské hnědé uhlí v druhu ořech1 nebo ořech2, a to jednorázovým nákupem v minimálním objemu 3 tuny (4 palety), bude poskytnuta finanční podpora ve výši 3 000,- Kč. 

Druhá část odměny, tedy další 3 000,- Kč, bude poskytnuta tomu spotřebiteli, který zakoupí v následujícím kalendářním roce opět jednorázově min. 3 tuny Bílinského tříděného uhlí v našem e-shopu.

Podmínky projektu Finanční podpora od SD naleznete v žádosti zde (Žádost je třeba vytisknout oboustranně), nebo nás v případě potřeby kontaktujte na infolince 770 129 129.

K žádosti je nutné přiložit:

  • kopie daňových dokladů o nákupu kotle a Bílinského uhlí 
  • fotografii svého nového kotle napojeného na topnou soustavu

Vše odešlete na: Severočeské doly a.s., Odbor podpory obchodu, Ulice 5. května 213, 418 29 Bílina

Více informací k získání dotace na uhlí najdete na www.ziskejdotaci.cz v článku Dotace na uhlí z Ledvic a jak ji získat.

Proč si pořídit nový kotel právě teď?


  • V České republice je v platnosti nová zákonná povinnost ochrany ovzduší

  • Nyní na nový kotel můžete získat "Kotlíkovou dotaci" až 127.500 Kč. Více na www.ziskejdotaci.cz.
  • S výměnou nového kotle můžete získat Dotaci na uhlí z Ledvic.